Dr Mo Ibrahim and Iina Soiri

Nordiska Afrikadagarna – se allt här

Sammanlagt 250 forskare från mer än 30 länder deltog i Nordiska Afrikadagarna i Uppsala 26–27 september. Fredagens hedersgäst Dr Mo Ibrahim föreläste om betydelsen av bra ledare och god förvaltning i Afrika. På lördagens öppna föreläsning belyste Dr Morten Jerven problemen med vilseledande statistik från de afrikanska länderna.

Klicka här
för att se videos från Key Note-talen, bildalbum från Nordiska Afrikadagarna m.m.

Långväga politik

Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa’

Liisa Laakso och Petri Hautaniemi är redaktörer för boken ‘Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa’ som ifrågasätter den vedertagna sanningen att människor i förskingring ofta agerar krigshetsare gentemot sina ursprungsländer. Tvärtom kan diaspora vara en positiv kraft för att åstadkomma fred och utveckling.  Beställ boken.

Kvinnor undviker fattigdom

Förändrade livsmönster i afrikanska städer har medfört att kvinnor lyckas skapa jobb och undvika fattigdom. Beställ boken ‘Women and the Informal Economy in Urban Africa’ av tidigare gästforskaren på NAI Mary Njeri Kinyanjui.

Pågående upphandlingar vid NAI

NAI har för närvarande två pågående upphandlingar: den ena avseende webb,  Dnr. 2014/296 och den andra avseende resebyråtjänster, Dnr. 2014/295. Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive upphandling.

Utbrytning och självbestämmande

Har afrikanska minoriteters frigörelseförsök lett till något positivt? Det handlar nya boken ’Self-Determination and Secession in Africa’ om.

BLOGGAR


FAKTA OM NAI

  • Grundat 1962
  • Gemensamt finansierat av de nordiska länderna

FORSKNING
med betoning på samhällsvetenskap

BIBLIOTEK
specialiserat på det moderna Afrika

PUBLIKATIONER
mer än 700 titlar om utveckling, mänskliga rättigheter, konflikt, kultur...

KONFERENSER
och offentliga evenemang

STIPENDIER
till nordiska och afrikanska forskare