Heligt vatten i Etiopien

Ön Tana Kirkos är en av de heligaste platserna i Etiopien. Terje Oestigaard åkte dit tillsammans med andra NAI-forskare för se de bevarade fotavtrycken av Jesus och Maria som finns kvar på ön. De besökte även den Blå Nilens källa, dit pilgrimer åker för att bli renade av det heliga vattnet.

Separatister eller frihetskämpar – etiketterandets politik

UN meeting
FN:s högkvarter, New York, 28 maj 1993. Eritreanske ambassadören Ahmed Haji Ali visas till sin stol i generalförsamlingen efter att Eritrea valts in i FN. En symbolisk bild av hur Eritrea vunnit världssamfundets erkännande efter 30 års frihetskrig. Foto: FN / Michos Tzovaras.

Länge rönte den eritreanska frihetskampen, till skillnad från många liknande rörelser i tredje världen, liten eller ingen uppmärksamhet. Såväl afrikanska länder som världssamfundet i övrigt definierade den i hög utsträckning som separatistiskt och snävt etnocentriskt. I en ny bok visar forskaren Redie Bereketeab att bruket av förringande etiketter hade mer att göra med politisk taktik än brist på bättre vetande.

Boko Haram pressas tillbaka

Efter att President Buhari fick makten i Nigeria i våras har terroriströrelsen Boko Haram som spridit skräck i landet de senast åren nu tvingats på defensiven. Det är främst två faktorer som förklarar detta menar NAIs gästforskare Adebusuyi Adeniran. Militären har fått de resurser som krävs och Boko Haram-rebeller erbjuds amnesti om de lägger ner vapnen.

På jakt efter politisk ideologi

Stark ekonomisk utveckling och influenser från världens nya ekonomier, å ena sidan. Tilltagande fundamentalism och terror, å den andra. Finns det alls plats för traditionella politiska ideologier i dagens Afrika? undrar NAIs forskare Sirkku Hellsten.

Skilj på folkuppror och ”folkuppror”

Asiatisk vår, arabisk vår och nu afrikansk vår. Många bedömare vill gärna ropa ”vår” varje gång folk samlas till protestmöten i länder med brist på demokrati. Men Jesper Bjarnesen, forskare på Nordiska Afrikainstitutet, varnar för att viljan att se positiva mönster ofta leder vilse.

Forskning mäter för- och nackdelar av gruvnäring i Ghana

Gruvnäring i Afrika anses skapa jobb och ökade inkomster för lokalbefolkningen. Men det finns också problem. NAI-forskaren George Adu undersöker hur gruvor påverkar miljö, ekonomi och hälsa för dem som bor i närheten.

Spänt läge i Tanzania efter valet

Det styrande partiets presidentkandidat, John Magufuloi, har vunnit valet i Tanzania. Men läget är spänt och oppositionen menar att fusk förekommit. Särskilt komplicerat är det på Zanzibar där valet ogiltigförklarades helt och måste göras om. NAIs nya forskare Sirkku Hellsten var till alldeles nyligen anställd av universitetet i Dar es Salam.

Forskning om unga sydafrikaners sårbarhet

anti

Andelen våldsbrott i Sydafrika är en av de högsta i världen. Den sydafrikanska psykologiprofessorn Pumla Gobodo-Madikizela leder ett forskningsprojekt som undersöker vad hon tror kan vara en nyckel för att förstå våldet i hennes land – postapartheid-generationens dubbla sårbarhet.

Claude Ake Logo

The Claude Ake Visiting Chair 2016

Claude Ake Visiting Chair inrättades 2003 för att hedra minnet av professor Claude Ake, en framstående forskare, filosof, lärare och humanist. Institutionen för freds- och konfliktforskning och Nordiska Afrikainstitutet inbjuder till ansökningar till Claude Ake Visiting Chair för 2016. Sökande bör vara internationellt erkända seniora forskare med professorskompetens inom sina respektive kompetensområden. Sista ansökningsdag är 20 Januari, 2016.


Read more about applying, terms etc. here (pdf opens in new window).

Flyer - Claude Ake Chair, Call for Applications (pdf opens in new window).


Previous holders of the Claude Ake Chair (website opens in new window).

Vapen inte tillräckligt i kampen mot Boko Haram

– Det krävs mer än militära medel för att besegra Boko Haram. Utbred fattigdom i nordöstra Nigeria har bidragit till rörelsens framfart, säger NAI-forskaren Henrik Angerbrandt till Sveriges Radio (börjar efter 3:05).

Sergio Santimano
Foto: Sérgio Santimano©

Mozambique 40 years

Onsdag 2 december kl. 18.30-20.00: 'Mozambique 40 years - literature and photography in a changing country'. Med Stefan Helgesson, Professor i engelska, Stockholms universitet och Sérgio Santimano, svensk-mozambikansk fotograf. På NAI, Villavägen 6, Uppsala. Evenemanget är öppet för alla, registrering krävs. Välkommen!

Inbjudan och mer information (pdf öppnas i nytt fönster).

Artiklar om migration

NAI-forskaren Sirkku Hellsten är en av redaktörerna för Journal of Global Ethics som kommer att behandla flyktingkrisen. Tidningen efterfrågar texter som kan hjälpa oss att förstå vad som händer och som kan bidra till nya förhållningssätt för att hantera situationen.
Läs mer här.

Ny Africa Yearbook ute

Är du intresserad av social och ekonomisk utveckling i Afrika? Då bör du läsa den senaste Africa Yearbook som redogör för vad som hänt i alla afrikanska länder söder om Sahara. NAIs rådgivare Henning Melber är en av grundarna och även ansvarig redaktör för delen om södra Afrika.
Beställ boken här.

Jobb, utbildning eller jordbruk – var gör bistånd mest nytta?

Regeringen ska förnya policyn för svenskt utvecklingssamarbete. Synpunkter från människor i utvecklingsländer är en viktig del i det arbetet. Nordiska Afrikainstitutet har frågat afrikanska akademiker vilken fråga de anser vara allra viktigast för Afrikas utveckling samt exakt hur Sverige kan bidra.

Guidad tur i NAI-biblioteket

Klicka på Facebook-loggan för att komma till NAIs Facebook-sida.

BLOGG